facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| products

Triển lãm tuốc bin gió của Windspot

 

Tuốc bin gió của WINDSPOT được thiết kế theo tiêu chuẩn chất lượng chính xác nhất. Để làm được điều này chúng tôi đã áp dụng tiêu chuẩn IEC 61400-2 làm mốc tham khảo và chúng tôi đã làm việc với một số các tổ chức quan trọng nhất tại Tây Ban Nha và Châu Âu chẳng hạn như CIEMAT tại Tây Ban Nha và SEPEN tại Francia để được cấp chứng nhận.