facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| products

Ứng dụng

 

Sản phẩm tuốc bin gió của Windspot được ứng dụng rất rộng rãi. Sản phẩm của chúng tôi có thể tạo ra điện năng để sử dụng cho mục đích cá nhân và bán phần dư thừa lên lưới điện.

Bạn có thể sử dụng tuốc bin gió Windspot trong gia đình, trang trại chăn nuôi hay trang trại nông nghiệp, các công trình thể dục thể thao, trong các trường đại học trạm viễn thông, hệ thống trạm bơm, tàu thuyển hay trong các khu công nghiệp. Đây mới chỉ là một số ví dụ về ứng dụng của sản phẩm vì khả năng ứng dụng còn nhiều hơn.

Tuốc bin gió Windspot được sản xuất với ba phiên bản theo các nhu cầu điện năng khác nhau (1.5kw, 3.5kw và 7.5kw).