facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| CÔNG NGHỆ | QUảN LÝ CHấT LƯợNG

Quản lý chất lượng

 

Tuabin gió WINDSPOT đã được thiết kế theo các tiêu chuẩn chất lượng chính xác nhất. Để đạt được kết quả cuối cùng tiêu chuẩn IEC 61400-2 đã được sử dụng như một điểm chuẩn và công việc đang được đảm nhận để đạt được chứng nhận của một số tổ chức tại Tây Ban Nha và Châu Âu như  CIEMAT của Tây Ban Nha và  SEPEN của Pháp.

Tất cả các  linh kiện Windspot đều qua kiếm soát chất lượng chặt chẽ và các kiểm định kỹ thuật để xác định tính phù hợp của sản phẩm.

 

Windspot. Quản lý chất lượng


Trong số các kiểm định các chi tiết bằng kim loại chúng tôi đã tiến hành phân tích cấu tạo bằng sử dụng một quang phổ kế và kính hiển vi kim tướng, kiểm định mật độ thông lượng từ, các kiểm định chịu va đập, kiểm định độ cứng bề mặt, kiểm định X quang và siêu âm để ngăn ngừa độ rỗng và co rút các chi tiết đúc, và các kiểm định trong khoang phun muối để đo độ kháng ăn mòn.

Đối với các chi tiết làm bằng nhựa chúng tôi tiến hành các kiểm định sử dụng dụng cụ đo độ đàn hồi,  trắc vi kế , máy đo độ cứng, lực kế, tỉ trọng kế, và kiểm định mài mòn, tất cả theo tiêu chuẩn DIN.

                                    Quản lý chất lượng