facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| CÔNG NGHỆ | CÁC CHứNG NHậN

Các chứng nhận

 

Sonkyo Energy được chứng nhận ISO 9001:2008 về "Thiết kế và sản xuất Tuabin gió nhỏ", do LRQA cấp, đây là một tổ chức chứng nhận quôc tế  và công ty con là Lloyds Registers.


Danh hiệu được cấp vào tháng 10 năm  2010 và được công nhận quốc tế về phát triển tuabin gió nhỏ, có tên Windspot, tuabin của Sonkyo Energy sử dụng các hệ thống bước cánh gió thay đổi để phù hợp với tốc độ gió.


                                                          Iso 9001

Để đạt được chứng nhận ISO, công ty đã trải qua một kiểm tra hệ thống chất lượng, được tiến hành thành hai giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu, thiết kế hệ thống quản lý đã được nghiên cứu để xác nhận công ty tuân thủ  ISO 9001:2008 và phạm vi chứng nhận, và để xác minh các yếu tố quản lý.

Trong giai đoạn sau, được tiến hành vào tháng 10 vừa rồi, đã kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý thiết kế và sản xuất các tuabin gió nhỏ, và khẳng định công ty tuân thủ các yêu cầu để được cấp chứng nhận. Vào cuối giai đoạn này, LRQA đã đề xuất phát hành chứng nhận.

Theo sáng kiến của mình, Sonkyo Energy làm việc với các cơ quan chính phủ để thực hiện kiểm định các tua bin gió độc lập nhằm xác minh đường cong công suất thực của tuabin và độ tin cậy của nó.

Chúng tôi biết rẳng, mặc dù có kích thước nhỏ, Windspot vẫn là một tuabin giá tuyệt vời, điều đó giài thích tại sao chúng tôi đang làm việc để đạt được chứng nhận độc lập để chứng mini, bằng những số liệu thực tế sẵn có rằng Windspot là tuabin vô địch cuối cùng bởi vì trên thực tế tuabin này đã làm được những gì mà các tuabin khác mới chỉ hứa hẹn làm được.

Sonkyo Energy cũng đang làm việc để tạo ra ba lĩnh vực kiểm định tại Cantabria, trong các môi trường khác: biển, đồi núi và đô thị, nơi đâu tuabin của chúng tôi được kiểm định để xác định độ tin cậy và hiệu suất của nó. Chính nơi đó chúng tôi thử nghiệm những cải tiến của đội ngũ  R&D&i của chúng tôi.


Đây là một lựa chọn của các cơ quan chúng tôi làm việc với:SEPEN
 
SEPEN (Site Expérimental pour le Petit Eolien de Narbonne) là một trung tâm nghiên cứu độc lập trong vùng Languedoc-Roussillon mà mục đích chính của họ là kiểm định các tuabin giói có công suất từ 1Kw tới 10Kw. SEPEN đã kiểm định các tuabin gió được chế tạo bởi một trong những nhà sản xuất quan trọng nhất trên thế giới. Kết quả kiểm định đã được công bố trên website của trung tâm và mọi người có thể đọc được khi được sự đồng ý của các nhà sản xuất. Các điểm chính mà kiểm định là tập trung vào là tính an toàn, độ tin cậy, hiệu suất và tiếng ồn.

SONKYO ENERGY ủy quyền cho SEPEN chứng nhận các tuabin gió của họ.
SEPEN đã kiểm định nguyên mẫu tuabin gió WINDSPOT 3.5 trên kết nối lưới điện trong suốt  7 tháng.

Click vào đây để biết thêm thông tin về các lĩnh vực vượt trội của WINDSPOT 3.5 theo báo cáo của  SEPEN
Click here to get more information
 
Click vào đây để xem toàn bộ báo cáo và biết thêm về  SEPEN.


CIEMAT
 
CIEMAT (Trung tâm nghiên cứu năng lượng, môi trường và công nghệ) là một tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Cải tiến. Nhiệm vụ của trung tâm này liên quan đến việc xác minh hiệu suất hoạt động thực của các tuabin gió nhỏ.  Sonkyo Energy, theo sáng kiến của mình đang đàm phán để thực hiện kiểm định nghiêm ngặt Windspot nhờ  CIEMAT đê chứng nhận tính hiệu suất, độ tin cậy và tiếng ồn.

Chungst ôi đã thu được các kết quả về đường công suất của thử nghiệm được tiến hành theo tiêu chuẩn AWEA 9.1.Tuabin đang được chứn nhận là một WINDSPOT 3.5 kw. Vị trí kiểm định là các công trình CIEMAT trên Soria (Tây Ban Nha) kết hợp với Intertek  để hoàn thành  chứng nhận này. Chứng nhận  AWEA 9.1  sẽ giúp tuabin đủ điều kiện được hưởng tất cả các  các lợi ích tài chính  và khuyến khích tại Mỹ.

Các kết quả chứng tỏ đường cong công suất của Windspot, sản lượng hàng năm và độ tin cậy của máy.

Trong suốt thời gian kiểm định, tuabin đã vận hành liên tục trong thời gian ghi lại các số liệu.

Các kết quả xuất sắc thu được chứng tỏ tuabin gió nhỏ WINDSPOT là tuabin dẫn đầu thế giới trong công nghiệp tuabin gió nhỏ.

Chứng nhận của CIEMAT về đường cong công suất là một phần trong chứng nhận của  AWEA 9.1 tại Mỹ và Kế hoạch Chứng nhận  máy sản xuất điện nhỏ tại Vương Quốc Anh.
 

 


 
Windspot Hub Height Average Wind Speed
Graph of RPM vs wind speed (m/s) at hub height
 
 
 
 
CHỨNG NHẬN TUABIN GIÓ NHỎ: AWEA 9.1 (Mỹ)  và  BWEA MCS (Vương Quốc Anh)
 
 
SONKYO ENERGY đã ký hợp đồng với IntertekCIEMATđể nhận được chứng nhận tuân thủ Tiêu chuẩn An toàn và  Hiệu suất Tuabin Gió nhỏ AWEA (Tiêu chuẩn AWEA  9.1 – 2009) cũng như Chứng nhận BWEA MCS theo Tiêu chuẩn An toàn và Hiệu suất Turbin gió BWEA  (được công bố ngày 29/02/2008). Intertek là một phòng thí nghiệm kiểm định được  công nhận cấp quốc gia  cấp chứng chỉ OSHA (NRTL). Không yêu cầu chứng nhận của Ủy ban chứng nhận Tuabin gió nhỏ riêng  (SWCC).