facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| ỨNG DụNG | BƠM NƯớC

Bơm nước

 

Một trong các ứng dụng của tuốc bin gió WINDSPOT là kết hợp giữa mục đích cá nhân và bơm nước

Để làm được điều này, tuốc bin gió WINDSPOT sẽ tạo ra dòng điện xoay chiều với mức điện áp và tần số khác nhau tùy thuộc vào điều kiện gió. Vì trong trường hợp lắp đặt ở những nơi xa xôi hẻo lánh nên chức năng của bộ nạp thiết bị điều khiển là chuyển đổi năng lượng thành dòng điện một chiều là cần thiết để tích điện vào bình ắc quy.

Nếu xảy ra quá dòng thì bộ điều khiển sẽ chuyển đổi điện dư thừa để phóng điện cho điện trở hoạt động như một bộ hãm và phân tán điện áp dư thừa thành nhiệt.


Khi điện năng đã được tích vào bình ắc quy thì bạn có thể sẵn sàng sử dụng, có thể dùng cho thiết bị bơm hay cho bộ đổi nguồn mà chúng sẽ chuyển đổi năng lượng này thành dòng xoay chiều.