facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| ỨNG DụNG | Hệ THốNG VIễN THÔNG

Hệ thống viễn thông

 
Một ứng dụng thú vị nữa của các loại tuốc bin gió WINDSPOT là cấp điện cho ăng-ten tín hiệu hệ thống viễn thông ở những khu vực xa xôi hẻo lánh mà cần nguồn điện tự cấp.
 
Windspot in telecom systems

Như trong các trường hợp khác, điện năng tạo ra cần phải được bộ nạp thiết bị điều khiển chuyển thành dòng điện một chiều mà tương tự khi quá dòng thì bộ nạp thiết bị điều khiển này sẽ chuyển đổi điện dư thừa để phóng điện cho điện trở hoạt động như một bộ hãm và phân tán điện áp dư thừa thành nhiệt.

Khi điện năng đã được tích vào bình ắc quy thì bạn có thể sẵn sàng sử dụng cho ăng-ten hệ thống viễn thông đó.