facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| ỨNG DụNG | ĐấU NốI HÒA LƯớI ĐIệN

Đấu nối hòa lưới điện

 
Trong nhiều trường hợp, tuốc bin gió WINDSPOT tạo ra điện năng để phục vụ mục đích cá nhân và phần dư thừa sẽ được bán và hòa vào lưới điện. Trường hợp khác, toàn bộ điện năng tạo được sẽ hòa vào lưới điện và không phải tích điện. Trong các trường hợp đó thì không cần phải sử dụng ắc quy để tích trữ.

Tuốc bin gió WINDSPOT tạo ra dòng điện xoay chiều ở một mức điện áp và tần số khác nhau tùy vào gió. Sau đó, bộ điều khiển sẽ chuyển đổi điện năng này thành dòng điện một chiều ở một mức điện áp mà bộ biến đổi điện cho phép.

Nếu xảy ra quá áp thì bộ điều khiển sẽ đổi điện dư thừa để phóng điện cho điện trở hoạt động như một bộ hãm và phân tán điện áp dư thừa thành nhiệt.

Dòng điện một chiều đi qua bộ điều khiển sẽ ở trạng thái sẵn sàng để bộ biến đổi sẽ thực hiện việc đổi dòng một lần nữa thành điện xoay chiều ở mức điện áp và tần số theo yêu cầu của lưới phân phối điện.