facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| technology

Tại Sonkyo Energy chúng tôi truyền cảm hứng trở thành một điểm chuẩn trong công nghệ tua bin gió

Chúng tôi đã phát triển phòng  R&D&I với các chuyên gia trong tất cả các  lĩnh vực kiến thức liên quan đến tuabin: thiết kế, tính toán, khí động lực học, các hệ thống cơ khí, máy phát điện, điều tốc và điều khiển.  

Sonkyo energy  kết hợp năng lượng và lòng nhiệt huyêt của tuổi trẻ cùng đội ngũ nhân lực có trình độ cao có kinh nghiệm của mộ trong những chuyên gia uy tín nhất tại Tây Ban Nha về ngành tua bin gió nhior,  David Bornay, kiến thức của ông đã kết nối hơn ba mươi năm kinh nghiệm.  

Kiến thức phải được hỗ trợ bằng sự đầu tư và do đó chúng tôi đã cống hiến hơn hai mươi triệu eurot trong năm tài chính 2010  và 2011 để nghiên cứu và phát triển các tuabin gió của chúng tôi.

Windspot đã thành hiện thực đang cách mạng hóa thị trường năng lượng tái sinh đối với việc sử dụng nhân sự nhờ các tua bin gió hoạt động tin cậy, hiệu quả và vận hành êm du.